Biuro Usług Księgowych Barbara Grzesiak
Usługi dla każdego » Doradcy podatkowi
Opis firmy
Biuro Usług Księgowych - Barbara Grzesiak istnieje na rynku od wielu lat.
Od chwili rozpoczęcia działalności naszym głównym celem jest zadowolenie Klientów ze świadczonych przez nas usług księgowych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Partnerów stale zwiększamy zakres i poziom usług księgowych, dostosowując go do indywidualnych potrzeb każdego z Nich. W naszej pracy wykorzystujemy najnowsze specjalistyczne programy komputerowe, a nad sprawami powierzonych Nam firm czuwa wykwalifikowana kadra pracowników, posiadających długoletni staż w księgowości. Współpracujemy również ze specjalistami z dziedziny podatków i księgowości.

Jako Biuro Rachunkowe świadczymy w pełnym zakresie usługi księgowe zarówno dla podmiotów gospodarczych rozpoczynających działalność gospodarczą, jak również dla podmiotów już działających o różnorodnych formach i zakresie działalności. Partnerami naszego biura rachunkowego są podmioty gospodarcze prowadzące działalność w formie spółek z o.o., spółek komandytowych, spółek jawnych i cywilnych, stowarzyszenia i fundacje, a także firmy jednoosobowe. Prowadzimy księgowość dla małych i dużych zakładów produkcyjnych, usługowych i handlowych.
Księgujemy i rozliczmy firmy ubiegające się o dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzimy zarówno pełną jak
i uproszczoną księgowość, wykorzystując naszą rozległą wiedzę i doświadczenie. Ponadto pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem, zmianą formy prawnej i profilu oraz z likwidacją działalności gospodarczej. Reprezentujemy naszych Klientów przed urzędami administracji państwowej
i samorządowej. Nasze biuro rachunkowe służy profesjonalną radą i pomocą
w sprawach podatkowo-księgowych. Zajmujemy się również kompleksowo sprawami
płacowymi.
Na każdym etapie współpracy gwarantujemy pełną poufność i bezpieczeństwo powierzonych nam dokumentów i informacji.
Oferta firmy

Proponujemy Państwu następujący zakres usług naszego Biura Usług Księgowych:

1. Usługi księgowe, w szczególności:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtowców
- prowadzenie rejestrów podatku VAT
- sporządzanie deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, INTRASTAT
- sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych) oraz raportów finansowych dla zarządu
- sporządzanie okresowych sprawozdań dla GUS i NBP
- udzielanie porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych
- udzielanie wskazówek merytorycznych oraz niezbędnej pomocy w przypadku kontroli przeprowadzanych przez organy administracji państwowej lub samorządowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów
- prowadzenie ewidencji środków trwałych
- przygotowanie lub modyfikowanie planu kont zgodnie z wymogami sprawozdawczości polskiej oraz raportowania w ramach grupy kapitałowej
- monitorowanie należności i zobowiązań

Jeżeli dotychczas Państwa dokumentacja finansowo-księgowa była prowadzona nieprawidłowo lub nie prowadzono jej wcale, pomagamy wyprowadzić zaległości
i usunąć wszelkie nieprawidłowości, poprzez dokonanie stosownych korekt
i uzupełnienie istniejących dokumentów.

2. Usługi w zakresie płac oraz ZUS
Nasze biuro oferuje również pełen zakres obsługi płacowej.
Zatrudnianie pracowników zawsze wiąże się z dodatkowymi obowiązkami: przygotowaniem dokumentacji pracowniczej, umów, list płac, deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS, itp. Nasze Biuro Rachunkowe pomoże Państwu wywiązać się
z wszelkich obowiązków nałożonych na pracodawców przez przepisy prawa, zapewniając pełną obsługę płacową, która obejmuje w szczególności:

- prowadzenie akt osobowych
- przygotowywanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i PFRON,
- wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz składek ZUS oraz przygotowywanie odpowiednich przelewów
- przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłaszających nowych oraz wyrejestrowujących byłych pracowników
- sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-11
- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, ewidencji wykorzystanych urlopów oraz ewidencji czasu pracy pracowników
- przygotowywanie raportów RMUA dla pracowników

3. Usługi podatkowe
Zajmujemy się również doradztwem w zakresie zagadnień podatkowych CIT, PIT, VAT. Informujemy naszych Klientów na bieżąco
o zmianach w przepisach podatkowych, które są istotne dla ich działalności gospodarczej. Udzielamy również niezbędnych informacji oraz pomocy w przypadku kontroli podatkowych.

4. Dodatkowo oferujemy:
- przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy
(m. in. w sądzie rejonowym, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym, ZUS-ie)
- pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania przedsiębiorstwa
- pomoc w wyborze programu księgowego oraz w jego wdrożeniu
- pomoc przy załatwianiu formalności przy likwidacji firmy
- reprezentowanie przed urzędami administracji państwowej i samorządowej
- prowadzenie rozliczeń finansowych projektów unijnych.

Przekazanie dokumentów księgowych następuje w dogodnym dla Klienta miejscu
i czasie.

Wyróżnia nas:
- terminowość,
- profesjonalizm,
- zaangażowanie,
- rzetelność,
- dyskrecja,
- spokój i opanowanie,
- miła atmosfera pracy.
Słowa kluczowe
rachunkowość Puławy, biuro usług księgowych Puławy, biuro rachunkowe Puławy, biuro księgowe Puławy, usługi księgowe Puławy, doradztwo Puławy, doradca podatkowy Puławy, księgi handlowe Puławy,
3 Maja 8 lok. 7, 24-100 Puławy
województwo Lubelskie
tel: (81) 887-42-39
fax: (81) 887-30-20
strona www: www.grzesiakbarbara.pl
Imię, nazwisko:
Adres email:*
Nr telefonu:
Wiadomość:*
BiznesCenter.com.pl - Twoja firma w Internecie       strona główna | dodaj firmę | kontakt | logowanie | regulamin | mapa serwisu